Archive for month: januari, 2012

Cygwin: Unix scripts op windows met Cronacle8

Categories: Cronacle, Development - Tags:

Cygwin: Unix scripts op windows met Cronacle8

Mijn Cronacle8 omgeving draai ik op het Windows 7 platform. Voor het kunnen testen van Cronacle scripts, gebaseerd op Unix shell scripting, heb ik Cygwin geïnstalleerd. Dit artikel beschrijft de installatie, configuratie en het gebruik ervan, in combinatie met Cronacle 8.

Cygwin

Cygwin is een verzameling van Unix commando’s, die op de meeste versies van Microsoft Windows te draaien. Deze zijn gebaseerd op de POSIX standaard en worden volgens het opensource (GNU) principe ter beschikking gesteld. De eerste versie werd gebouwd in 1995 door het bedrijf “Cygnus Solutions”. In 1999 is dit bedrijf overgenomen door “Red Hat”.

Installatie

Het installeren en upgraden van cygwin geschied m.b.v. een setup.exe, die via de website gevonden kan worden. De standaard installatie is wat minimaal, bestaande uit een bash shell en een aantal “core utilities” voor het bewerken van bestanden en een aantal standaard Unix commando’s.

Cygwin: Unix scripts op windows met Cronacle8
Men kan additionele packages, naar gelang de behoefte, installeren. Via het zelfde setup.exe programma kan dit gespecificeerd worden.

Configuratie

Om er voor te zorgen dat de executables van de cygwin distributie gevonden kunnen worden, moet de PATH instelling goed gezet worden. Dit gaat via:
Start -> Computer -> Computer (rechtermuis klik) -> properties -> advanced system settings -> Environment variables

Cygwin: Unix scripts op windows met Cronacle8
Voeg dus toe: c:\cygwin;c\cygwin\bin

Het is bekend dat bij sommige windows computers je de foutmelding “/Cygwin-Terminal.ico was not found” kunt krijgen, bij het opstarten van de shortcut “cygwin terminal” van het bureraublad. Dit is eenvouydig op te lossen door de properties van de shortcut aan te passen. De commanod regel (target) moet zijn: C:\cygwin\bin\mintty.exe
Daarna kan de “cywin terminal” gestart worden.
Cygwin: Unix scripts op windows met Cronacle8

Zo, cygwin werkt nu naar behoren en kunnen we met Cronacle aan de slag.

My first shell script on Windows

Cronacle 7 gebruikers zijn bekend met zogenaamde runners (o.a. run_KSH, run_BASH, run_PERL), die gebruikt worden om een job agent te starten van een bepaalt scripttype. Deze runners staan in de directory $JCS_HOME/bin. In Cronacle8 zijn de runners opgeslagen in de repository en niet 1-2-3 goed zichtbaar. Voor de Cronacle 8 gebruiker is het goed om te weten:

  • “het concept is het zelfde gebleven…”.
  • Er is een runner in Cronacle8, die een een het BASH scripts ondersteund op het Windows platform!

Het volgende test script heeft naar behoren gedraaid in mijn Cronacle8 omgeving!
Cygwin: Unix scripts op windows met Cronacle8

De bijbehorende output:
Cygwin: Unix scripts op windows met Cronacle8

Samenvatting

Dit artikel laat zien hoe eenvoudig je shell scripts kunt draaien, op het Windows platform, in combinatie met Cronacle8. Het is een eerste aanzet. Er zijn nog configuratie verbeteringen mogelijk, zoals: het gebruik van POXIS padnamen ipv Win32 padnamen ( C:\Program Files (x86)\Redwood\ …. -> /cygdrive/c/Program Files (x86)/Redwood/…. ).

Cygwin is mijn inziens een goede keuze als men:

  • Unix scripts wilt ontwikkelen op het Windows platform.
  • Wilt standaardiseren met “Job Definition Types” (Scripttype genoemd in Cronacle7).
UA-37767730-1